Werkzaamheden rond cashflow- en liquiditeitsplanning

De term cashflow staat voor alle in- en uitgaande geldstromen binnen een onderneming. Een liquiditeitsplanning is een prognose van de cashflow van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Het regelmatig controleren of een bedrijf steeds kan voldoen aan haar verplichtingen is een belangrijke taak voor de financiële professional. Hierbij dienen ontvangsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te worden gebracht. Het opzetten van een transparante en eenvoudig te bedienen liquiditeitsplanning of cashflow forecast is dan ook van onschatbare waarde.

 

 

1  Maken van een liquiditeitsplanning of cashflow forecast

 

Onvoldoende dekking bij de liquiditeit leidt vaak snel tot een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de basis onder het bedrijf wordt weggerukt. Om die reden zijn de liquiditeitsprognose en het maken van een dergelijke berekening van cruciaal belang.

 

WEKA Financieel reikt u met diverse Excelsheets praktische handvatten aan om uw liquiditeitsplanning of cashflow forecast goed op orde te krijgen en te houden.

 

 

 

2  Invullen van een cashflowschema of amortisatieschema

 

Met een gedetailleerd cashflowschema bent u in staat om op dagbasis zowel betalingen als opnames te verwerken. Het schema is te beschouwen als een zelf ontwikkeld bankafschriftmodel waarmee u saldi en rentekosten kunt narekenen. Bij cashflowschema’s is sprake van een continue in- en uitstroom aan cashflows, zonder dat sprake is van een duidelijk gemarkeerd eindpunt. Dat is bij een amortisatieschema, dat gebruikt wordt bij het delgen van schulden of het aflossen van leningen, wel het geval. Excel leent zich er goed voor geldstromen te volgen in de vorm van cashflow- en amortisatieschema’s.

 

 

 

3  Optimaliseren van de liquiditeitspositie

 

Cashmanagement houdt zich bezig met de optimalisatie van de dagelijkse financiële cashflows van een onderneming. Saldobeheer, geldstroombeheer en liquiditeitsbeheer behoren tot de hoofdtaken van het cashmanagement. Op WEKA Financieel vindt u twee handige Excelsheets die u helpen tot een optimale liquiditeitspositie te komen, waarbij sprake is van minimale kosten. Het model van Baumol werkt hierbij goed zolang er sprake is van een constante netto uitstroom van middelen. Is dit niet het geval, dan kunt u gebruikmaken van het Miller-Orr-model.

 

 

 

4  Meten van de kredietwaardigheid van de eigen organisatie

 

Hoe kunt u er achterkomen of uw onderneming in de toekomst niet in financiële problemen zal raken?

 

Deze vraag is vooral van belang als u op het punt staat om (leveranciers)krediet te verschaffen of om te investeren in uw onderneming. Op WEKA Financieel kunt u de kredietwaardigheid van uw organisatie meten aan de hand van de formules van Altman en Springate. 

 

 


 

Andere taken binnen Kennisbank WEKA Financieel:

 

 

> Ga naar alle taken binnen Kennisbank WEKA Financieel