Liquiditeitsplanning

Een liquiditeitsplanning is een prognose van de inkomende en uitgaande geldstromen van een onderneming gedurende een bepaalde periode (de planningshorizon). Met behulp van een liquiditeitsplanning wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte en het saldo liquide middelen zich gedurende de planningshorizon zullen ontwikkelen. De liquiditeitsplanning is dus de vertaling van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten van de onderneming naar financiële stromen en posities.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.