Een gedetailleerd cashflowschema

Met een gedetailleerd cashflowschema zijn we in staat om op dagbasis zowel betalingen als opnames te verwerken. Het schema is te beschouwen als een zelf ontwikkeld bankafschriftmodel waarmee we saldi en rentekosten kunnen narekenen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Gedetailleerd cashflowschema

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Globaal zijn er twee soorten financiƫle schema's te onderscheiden: cashflow- en amortisatieschema's.

Bij cashflowschema's is sprake van een continue in- en uitstroom aan cashflows, zonder dat sprake is van een duidelijk gemarkeerd eindpunt.

Dit is bij amortisatieschema's, waarbij het doel is om een schuld te delgen of een lening af te lossen, wel het geval: een amortisatieschema kent (doorgaans) een eindsaldo van 0.

Cashflowschema's en financiƫle functies

Met behulp van de functies TW en HW kunnen we de eind- respectievelijk de contante waarden van regelmatige reeksen cashflows berekenen. Hiervoor verwijzen we naar Vijf basisfuncties: BET, HW, NPER, RENTE, TW.

Daarnaast zagen we in Berekening NCW en IR bij vaste periodiciteit: voorbeeld 1 hoe we – met behulp van de functies NHW en IR – de contante waarde en de interne rentabiliteit kunnen bepalen van geldstromen met een vaste periodiciteit.

In Berekening NCW en IR bij niet-vaste periodiciteit: voorbeeld 1 zagen we dat we met de functies NHW2 respectievelijk IR.SCHEMA hetzelfde kunnen doen voor geldstromen met een niet-vaste periodiciteit.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!