Baumol-model

Om tot een optimale liquiditeitspositie te komen – waarbij sprake is van minimale kosten – wordt in dit werkblad het Baumol-model gebruikt. In dit model wordt rekening gehouden met de transactiekosten Opportunity Costs.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Baumol-model

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Verloop Liquiditeitspositie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Bij het vaststellen van de optimale hoeveelheid liquide middelen wordt in het Baumol-model rekening gehouden met transactiekosten en opportunity costs (= rentederving, die samenhangt met het aanhouden van een (te) grote liquiditeitsvoorraad).

Voorbeeld

Onderneming ABC start in week 0 met een liquiditeitspositie (C) van € 1,2 miljoen. De lopende uitgaven zijn wekelijks € 600.000 hoger dan de lopende inkomsten, waardoor er aan het eind van week 2 geen middelen meer in kas zijn.

De gemiddelde positie bedraagt over deze twee weken:

Aan het eind van week 2 zal onderneming ABC de liquiditeitspositie moeten aanvullen door verkoop van waardepapieren, door het vrijmaken van deposito's of door het aangaan van een kortdurende lening of leenfaciliteit.

Als we – in het geval van onderneming ABC – zouden uitgaan van een beginkaspositie (C) van € 2,4 miljoen, duurt het vier weken voordat de liquiditeitspositie is uitgeput en is sprake van een gemiddelde positie van:

Gaan we daarentegen uit van een beginpositie van slechts € 0,6 miljoen, dan is de voorraad middelen na één week al op en is sprake van een gemiddelde positie van:

In het laatste geval is het gemiddelde vermogensbeslag van de liquide middelen het geringst, maar is het wel noodzakelijk om wekelijks de positie aan te vullen, hetgeen weer gepaard gaat met relatief hoge transactiekosten.

In het geval dat de beginpositie € 2,4 miljoen bedraagt, is het vermogensbeslag het hoogst, maar kan volstaan worden slechts één maal per vier weken de liquiditeitsvoorraad aan te vullen.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!