Cashflow forecasts

Het regelmatig controleren of een bedrijf steeds kan voldoen aan haar verplichtingen is een belangrijke taak voor de financiële professional. Hierbij dienen ontvangsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te worden gebracht. Het opzetten van een transparante en eenvoudig te bedienen liquiditeitsplanning of cashflow forecast is dan ook van onschatbare waarde. In deze paragraaf komt een dergelijke applicatie aan de orde.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Invoerkeuze liquiditeitsplanning

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Cashflow forecast

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Cashflow input

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Als u het model opent, verschijnt het werkblad Invoerkeuze liquiditeitsplanning.

Aan de hand van de keuzelijsten kunt u diverse aanzichten van de liquiditeitsplanning bekijken. Ook kunt u zien tot welke tijdsperiode de cashflowgegevens zijn ingevoerd.

Via het eigen menu bovenaan kan de gebruiker de volgende selecties maken:

Het openingscherm dient ook als Controlepaneel. Via deze optie kan de gebruiker de diverse grafieken en aanzichten raadplegen.

Wilt u wat meer weten over de structuur en de werkbladinhoud van het model, dan verwijzen wij u naar 24_mi01. In 24_mi02 en 24_mi03 zijn respectievelijk de gebruikte VBA-routines en de bereiknamen opgenomen.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!