Werkzaamheden rond kostencalculatie

  

Kostenbeheersing is onmisbaar voor het behalen van de winst- en groeidoelstellingen. Uit goed kostenbeheer kunnen de juiste kostencalculaties worden gemaakt, dé pijler waarop controlling binnen een bedrijf draait. Bij kostencalculatie worden boekhoudgegevens en kostenberekeningen uit het verleden bepaald en toegepast voor berekeningen die zich richten op de toekomst. Voordat er een goede kostencalculatie gemaakt kan worden, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan.

 

  • De kosten en opbrengsten zijn nauwkeurig aan de juiste perioden toegekend.
  • Er is sprake van een scheiding in variabele en vaste kosten in het rekeningschema.
  • De kosten en opbrengsten worden nauwkeurig aan de desbetreffende kostenplaatsen (en kostendragers) toegerekend.

                 

Waar moet u verder op letten bij het maken van een goede kostencalculatie? De artikelen en Excelsheets op WEKA Financieel bevatten handige tools en tips die u helpen bij het opzetten van een goede kostencalculatie.

 

 

1  Het opzetten van een goede kostencalculatie

 

Welke voorwaarden zijn nodig voor het opzetten van een goede kostencalculatie? Waar moet u verder op letten? Met handige voorbeelden en praktische tips geeft WEKA Financieel u inzicht in deze materie. Bovendien kunt u met behulp van de diverse Excelsheets meteen aan de slag met het opzetten van een goede kostencalculatie.

 

 

 

2  Toepassen van delingscalculatiemethodes

 

De delingscalculatiemethode heeft in wezen betrekking op gemiddelden. Het is een methode waarbij de in totaal over een bepaalde periode gemaakte kosten worden gedeeld door het aantal producten dat in diezelfde periode is gemaakt. Dit resulteert in de gemiddelde kosten per stuk. WEKA Financieel geeft verder inzicht in deze methode en laat u gebruikmaken van de verschillende varianten.

 

 

 

3   Bepalen van prijsgrenzen

 

Prijsbepaling is een van de belangrijkste aspecten van een succesvolle marketingstrategie. De prijs van een product of een dienst wordt onder meer bepaald door de kosten die uw bedrijf heeft gemaakt, maar ook door welke prijs klanten bereid zijn te betalen en het marktsegment dat u wilt aanspreken. Voor prijsberekeningen is daarbij ook van wezenlijk belang hoe lang de prijsgrens daadwerkelijk als prijs gehanteerd wordt: voor een korte, middellange of lange periode.

 

 

 

4  Berekenen van Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit bij verschillende kasstromen in de tijd

 

De beslissing om in een project te investeren, kan op basis van verschillende criteria en rekenformules worden genomen. De meeste daarvan zijn gebaseerd op de discontering van toekomstige geldstromen die uit een project voortvloeien. Een disconteringsmethode die vaak bij investeringsbeslissingen wordt gebruikt, is de Netto Contante Waarde-methode (ook wel aangeduid als NCW, 'Net Present Value' of NPV). De Interne Rentabiliteit is een soort ‘omgekeerde’ van de Netto Contante Waarde-methode.

 

Op WEKA Financieel kunt u direct aan de slag met het berekenen van de Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit bij verschillende kasstromen in de tijd. 

 

 


 

Andere taken binnen Kennisbank WEKA Financieel:

 

 

> Ga naar alle taken binnen Kennisbank WEKA Financieel