Winst-en-verliesrekening budgetjaar

Vereisten voor het opstellen van een prognosebalans met de verschillende posten zijn:

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Winst-en-verliesrekening budgetjaar

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Het opstellen van een budget en een liquiditeitsplanning zijn goede stappen op weg naar een doordachte financiële planning, waardoor meer financiële zekerheid ontstaat. Enkele vragen blijven echter nog onbeantwoord. Enkele van die vragen zijn:

  • Zijn er aan het eind van het budgetjaar nog voldoende financiële middelen?
  • Is er aan het eind van het budgetjaar een teveel aan middelen?
  • Moet op grond van de verwerkte plannings- en budgetgegevens van een financieringstekort worden uitgegaan? Zo ja, welke maatregelen moeten worden genomen om dat financieringstekort te compenseren (bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe leningen (vreemd vermogen) of een aandelenemissie)?

Een andere vraag kan komen van de kant van de vreemd-vermogensverschaffers, in het bijzonder kredietinstellingen: hoe ontwikkelt zich het eigen vermogen? En de vraag die daar direct op volgt: wat is de totale omvang van het vreemd vermogen?

Hier wordt toegelicht hoe op grond van de reeds opgestelde budgetten en liquiditeitsplanning een prognosebalans kan worden opgesteld, waarmee vervolgens bijvoorbeeld de verhoudingen op het gebied van eigen en vreemd vermogen kunnen worden bepaald.

Vereisten voor het opstellen van een prognosebalans met de verschillende posten zijn: