Prognosebalans budgetjaar

In dit werkblad wordt de Prognosebalans getoond. Deze geeft inzicht in de rechten en verplichtingen van de onderneming. Op deze manier kan het management een verantwoord oordeel vormen over het vermogen, alsmede de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Prognosebalans budgetjaar

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In dit werkblad wordt op basis van de andere werkbladen in 'Balans' de prognosebalans opgesteld.

Het verschil tussen de tot nu toe berekende activa- en passivaposten wordt conform het principe van de gelijkheid van balanstotalen automatisch opgenomen bij het betreffende 'kortere' balansdeel.