Balans

De balans is het overzicht waarop bezittingen, schulden en eigen vermogen worden gepresenteerd. Het is een statische weergave, waarmee de financiële positie van de organisatie op een bepaald moment inzichtelijk wordt. De balans kent aan de linkerzijde de bezittingen – ook wel de debetzijde genoemd – en aan de rechterzijde het eigen vermogen en het vreemde vermogen – ook wel de creditzijde genoemd. De balans maakt onderdeel uit van de jaarrekening.

Excelsheets