Berekening financieringstekort/overschot

Vanuit de totalen activa (zonder liquide middelen) en passiva leidt het salderen tot twee mogelijkheden: een financieringsoverschot of een financieringstekort. In het eerste geval moet de activakant worden opgevoerd, in het tweede geval de passivakant.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening financieringstekort/overschot

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Vanuit andere werkbladen worden de totalen gesaldeerd van de activa (zonder liquide middelen) en passiva. Op grond van de gelijkheid van de balanstotalen van activa en passiva leidt het salderen tot twee mogelijkheden:

Eerste mogelijkheid

Het totaal van de tot nu toe berekende passivaposten is groter dan het totaal van de activaposten (zonder kas, bank en giro). In dat geval is het verschil bij het salderen van de beide balanstotalen een financieringsoverschot dat aan de activakant moet worden opgevoerd. Met het plaatsen van dit verschilbedrag aan de activakant wordt het balanstotaal gelijkgetrokken met het totaal aan passiva.

Tweede mogelijkheid

Het totaal van de tot nu toe berekende passivaposten is kleiner dan het totaal van de activaposten (zonder kas, bank en giro). In dat geval is het verschil bij het salderen van de beide balanstotalen een financieringstekort dat aan de passivakant moet worden opgevoerd. Met het plaatsen van dit verschilbedrag aan de passivakant wordt het balanstotaal gelijkgetrokken met het totaal aan activa.