Samenvatting van activaposten

Eén van de vereisten voor het opstellen van een prognosebalans is het berekenen van de Activaposten (voor de andere vereisten zie de inleiding van het werkblad Winst-en-verliesrekening voor het budgetjaar. Deze posten bestaan uit:

Een overzicht van alle activaposten vindt u in dit werkblad.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Samenvatting van activaposten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In dit werkblad wordt op basis van alle uitgevoerde berekeningen een samenvatting van alle activaposten gegeven, exclusief de liquide middelen. De totale omvang van deze activa moet als een 'voorlopig balanscijfer' worden beschouwd. In het werkblad Berekening financieringstekort/overschot wordt dit totaal vergeleken met de eerder berekende totale passiva en wordt bepaald of er sprake is van een financieringsoverschot dat tot een extra activapost leidt.