Vergelijking uitkomst van de verschillende bedrijfswaarderingsmethoden

Bedrijfswaardeberekeningen dragen een nogal subjectief karakter. Omdat de aannames en uitgangspunten per methode nogal verschillen vertonen ook de onderlinge uitkomsten geen eenduidig beeld. Dit uit zich in de hoogte van de bedrijfswaarden die we berekenden met de verschillende methoden.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad uitkomsten van de verschillende methoden

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In het werkblad Basisrekenmodel bedrijfswaardering staan, naast de verlies -en winstrekening en de basisgegevens, ook de uitkomsten van de verschillende waarderingsmethoden samengevat onder de kolommen I tot en met M.