Bedrijfswaarde volgens de rentabiliteitswaardemethode

Om de waarde van een bedrijf te berekenen zijn er verschillende methoden mogelijk: de rendementswaarde-, de rentabiliteitswaarde- en de netto contante waarde-methode. In dit werkblad wordt de rentabiliteitswaarde voorgerekend. Bij de rentabiliteitswaardemethode is de bedrijfswaarde gelijk aan de contante waarde van de verwachte economische waardeontwikkeling.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad De bedrijfswaarde volgens de verbeterde rentabiliteitswaardemethode

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Bij de verbeterde rentabiliteitswaardemethode is de bedrijfswaarde gelijk aan de contante waarde van de verwachte economische waardeontwikkeling.

Deze is gebaseerd op de economische winst die gelijk is aan de 'operationele winst na belastingen' (ook wel aangeduid als NOPAT = Net Operational Profit After Tax) minus de vermogenskosten.

Bij de verbeterde rentabiliteitswaardemethode wordt, bij de vaststelling van de vermogenskostenvoet, rekening gehouden met de gewogen verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen.