Bedrijfswaarde volgens de rendementswaardemethode

Om de waarde van een bedrijf te berekenen zijn er verschillende methoden mogelijk: de rendementswaarde-, de rentabiliteitswaarde- en de netto contante waarde-methode. In dit werkblad wordt de rendementswaarde voorgerekend.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Bedrijfswaarde volgens de rendementswaardemethode

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

De rendementswaarde van een onderneming is gelijk aan de contante waarde van de verwachte toekomstige dividenden. Uitgangspunt vormt een eeuwigdurende dividendstroom waarbij rekening kan worden gehouden met eventuele groei van het dividend. Dividendstromen worden contant gemaakt tegen door eigen vermogensverschaffers gestelde rendementseisen.