Gevoeligheid uitkomsten bedrijfswaarderingsmethoden onder vier scenario's

Om de waarde van een bedrijf te berekenen zijn er verschillende methoden mogelijk, zoals de rendementswaarde-, de rentabiliteitswaarde- en de netto contante waarde-methode. De uitkomsten van de drie methoden blijken in de praktijk nogal gevoelig voor de hoogte van de ingegeven parameterwaarden. De gevoeligheid per methode bekijken we aan de hand van vier scenario's.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Alle resultaten per scenario voor de verschillende bedrijfswaarderingsmethoden

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Weergeven van de verschillende bedrijfswaarderingsmethodes en vergelijking van de uitkomsten onder vier verschillende scenario's.

In het werkblad Basisrekenmodel bedrijfswaardering treft u ook het werkblad Uitkomsten van de verschillende methoden aan. Op basis hiervan gaan we simuleren met de gegevens in het bereik $B1:$B6.