Loonbelasting en inkomensbelasting

De loonbelasting is een heffing op het loon van de werknemer. Deze heffing wordt door de werkgever op het loon ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. Eenieder die op de een of andere manier inkomsten heeft, moet inkomstenbelasting betalen. De hoogte van de inkomstenbelasting is afhankelijk van de inkomsten die men in een fiscaal jaar heeft genoten en wordt geheven door middel van het opleggen van een aanslag.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!