Subsidies voor het aannemen van gehandicapte werknemers

Samenvatting

De overheid heeft diverse regelingen opgesteld om het voor werkgevers interessanter te maken om gehandicapte werknemers aan te nemen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de loonkostensubsidie, de no-riskpolis, de premiekorting, proefplaatsing, loondispensatie en subsidies voor aanpassingen van de werkplek. Ook de toepassing van de jonggehandicaptenkorting kan in uw voordeel zijn.

Inleiding

Het aannemen van een gehandicapte werknemer heeft voordelen. Veel werkgevers merken dat lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken evenveel motivatie tonen als 'gezonde' medewerkers of zelfs meer. Bovendien heeft de overheid diverse subsidies en begunstigende regelingen ontworpen voor werkgevers die gehandicapte werknemers aannemen, om dit gedrag verder te stimuleren.

Een duidelijk voorbeeld van een subsidie voor het in dienst nemen van gehandicapte werknemer is de loonkostensubsidie. U kunt onder voorwaarden deze subsidie aanvragen als u een werknemer aanneemt die recht heeft op een Wajong-uitkering en van UWV een LKS-indicatie heeft gekregen. Een LKS-indicatie geeft aan dat deze werknemer moeilijk aan een baan kan komen. U kunt geen loonkostensubsidie krijgen voor werknemers:

  • voor wie in de afgelopen vijf jaar al eerder loonkostensubsidie is ontvangen;
  • die een gemeentelijke sociale werkvoorziening aanvaarden;
  • die in de afgelopen zes maanden op een proefplaats hebben gewerkt of een brugbaan hebben gehad;
  • die u voor minder dan twaalf maanden in dienst neemt.
U moet bovendien de intentie hebben om de werknemer na de minimumperiode van twaalf maanden nog voor minstens zes maanden tegen dezelfde voorwaarden in dienst te houden. U moet loonkostensubsidie aanvragen binnen drie maanden nad ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.