Berekening NCW en IR bij verschillende kasstroompatronen in de tijd

Bij de berekening van NCW en IR met regelmatige kasstromen kunt u gebruikmaken van de functies NHW en IR. In dit werkblad wordt de berekening gemaakt van investeringsprojecten die op verschillende tijdstippen een andere kasstroom hebben.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening NCW en IR bij verschillende kasstroompatronen in de tijd

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Bij de behandeling van de netto contante waarde en de interne rentabiliteit kunt u bij de uitwerking uitgaan van het kasstroompatroon dat bij investeringsvraagstukken relatief het meest voorkomt: een uitgaande kasstroom op tijdstip 0, gevolgd door een of meer netto-inkomstenstromen op latere tijdstippen.

Daarnaast is het evenzogoed mogelijk om de netto contante waarde en de interne rentabiliteit te berekenen van 'investeringsprojecten' die:

  • op tijdstip 0 een inkomende kasstroom laten zien, gevolgd door een of meer uitgaande kasstromen op latere tijdstippen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bijdragen voor workshops die gevolgd worden door exploitatie-uitgaven voor scholingsmiddelen en docenten.
  • op tijdstip 0 een uitgaande kasstroom laten zien in combinatie met een wisselend patroon van inkomsten en uitgaven op latere tijdstippen. Hierbij kan gedacht worden aan een initiĆ«le investering op tijdstip 0 gevolgd door uitbreiding- of herinvesteringen in de tijd.