Werkzaamheden Treasury & Riskmanagement

Iedere zakelijke overeenkomst brengt risico’s met zich mee. Hoe betrouwbaar is mijn klant, wat is het insolventierisico, wat voor impact heeft dit op mijn gehele zaken doen en wat is de te concretiseren waarde van mijn order- en debiteurenportefeuille? Hoe brengt u deze risico’s terug tot een aanvaardbaar niveau? Ook is aandacht voor renterisico geen overbodige luxe. Zo is het voor bestuurders van ondernemingen essentieel om te weten aan welke risico’s hun kapitaal blootstaat. En, ook belangrijk, welke actie en maatregelen zij moeten ondernemen dan wel treffen om hun risico’s te beperken en de organisatie in rustig vaarwater te houden.

 

Een strategie van waardecreatie vereist een optimaal financieel beleid. Dit is een absolute noodzaak in elke onderneming. Treasury management is daar onlosmakelijk mee verbonden.

 

 

1  Debiteurenbeleid

 

Een goed debiteurenbeleid is essentieel voor de voortgang van een onderneming. Slecht betalende klanten hebben een negatieve invloed op het werkkapitaal. Een onderneming met een debiteurenbeleid regelt onder meer de strikte hantering van de betalingstermijn en de frequentie van aanmaningen.

 

 

 

2  Geldlening

 

Startende of doorgroeiende ondernemers zoeken kapitaal om hun bedrijfsdoelen te kunnen verwezenlijken. Om het deze ondernemers gemakkelijker te maken kunnen zij tegen bepaalde voorwaarden geld lenen van familie of een durfkapitalist, die fiscale voordelen kunnen genieten. In bepaalde gevallen kan de schuldeiser een schuldenaar zijn schuld aan hem kwijtschelden, zonder dat de schuldenaar de kwijtgescholden schuld moet opnemen in zijn opgaaf inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

 

 

3  Leasen

 

Leasen is een uitermate geschikte vorm van financiering om het werkkapitaal in tact te houden.

 

 


 

Andere taken binnen Module Financiële Tools:

 

 

> Ga naar alle taken binnen de Module Financiële Tools