Strategie

Het succesvol opereren van een organisatie is in sterke mate afhankelijk van het realiseren van strategische doelstellingen. Veel meer dan in het verleden wordt nu een relatie gelegd tussen strategie en management control en is voor de controller naast een tactische ook een strategische taak weggelegd.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!