Stappenplan Strategy map

Samenvatting

Met behulp van dit stappenplan willen Kaplan en Norton duidelijk maken dat het management of de directie van een organisatie(onderdeel) voor elk van de volgende perspectieven:

  • het financiële;
  • het strategische;
  • de vertaalslag naar de interne processen; en
  • het in lijn brengen van het menselijk kapitaal, de technologie en de cultuur met de strategie;

een aantal belangrijke keuzen moet maken die van invloed zullen zijn op de inhoud en opbouw van de strategy map. In dit artikel zijn de vier hiervoor te volgen stappen beschreven. De daarbij horende keuzen worden in detail toegelicht.

Enkele gerelateerde artikelen aan dit onderwerp zijn: 'Strategy mapping' en 'Receptuur van een strategy map'.

Stap 1: Beschrijf het financiële perspectief in de strategy map

In het financiële perspectief staan de centrale doelstellingen van de organisatie. In dit perspectief kan na het meten van de indicatorwaarden worden afgelezen of de organisatie slaagt in het realiseren van de strategie en ook of de gekozen strategie leidt tot de gewenste resultaten. In het financiële perspectief draait het om het creëren van een toenemende aandeelhouderswaarde. Het financiële perspectief is relatief eenvoudig te operationaliseren. De aandeelhouderswaarde verbetert enerzijds door meer te verkopen en anderzijds door minder uit te geven. Met andere woorden: er moeten doelstellingen worden geformuleerd voor omzetgroei en productiviteit. Voor beide worden bedrijfskundig gezien logische opties voorgesteld.

Organisaties hebben drie opties voor winstgevende omzetgroei:

meer verkopen aan bestaande klanten van het huidige producten- of dienstenpakket door het verdiepen van de relatie ofwel door het 'cross se ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.