Receptuur van een strategy map

Samenvatting

In dit artikel staat de normatieve werking van het recept strategy map centraal. Het biedt u als gebruiker een spoorboekje waarin de eisen die worden gesteld aan een goede strategy map, aan de orde komen. Door het met elkaar aangaan van een door vragen gestuurde dialoog, tussendoor te concluderen en samen te vatten, de conclusies te vertalen naar succesfactoren en te plaatsen in een oorzaak-en-gevolgdiagram ontstaat er stap voor stap een voor uw organisatie typerende strategy map. Daarnaast treft u in dit artikel een praktijkvoorbeeld aan waarin een beschrijving van een strategy map is uitgewerkt.

Enkele gerelateerde artikelen aan dit onderwerp zijn: 'Stappenplan Het strategieproces', 'Strategy mapping' en 'Organisatiebesturing met de balanced scorecard'. De benoemde artikelen kunt u eveneens raadplegen in deze kennisbank.

De strategy map als recept

Modellen zoals de balanced scorecard, het INK-managementmodel en in dit artikel de strategy map hebben veel 'face-validity' en bieden op het eerste gezicht houvast. Dergelijke modellen zijn erg aansprekend en nodigen uit om te volgen en te gebruiken. De strategy map van Kaplan en Norton valt zeker in deze categorie, het biedt een duidelijk raamwerk. Bij het hanteren van dergelijke standaardmodellen moet u onderstaande zorgvuldigheid in acht nemen:

De normativiteit die al dan niet bedoeld in de standaardmodellen sluipt, is niet altijd relevant of van toepassing in de gegeven situatie. In het model gebruikte termen (zoals operational excellence) worden vaak niet herkend in de organisatie of zijn 'vague concepts', hetgeen communicatierisico's introduceert of langdurige discussies kan uitlokken. Normatieve modell ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.