Omzetbelasting

De omzetbelasting (of btw, belasting over toegevoegde waarde) neemt in het belastingrecht een heel eigen plaats in. De omzetbelasting is namelijk een kostprijsverhogende belasting. Globaal betekent dit dat er belasting wordt geheven over de verkoopwaarde verminderd met de inkoopwaarde. In het systeem van de btw zoals dat in Nederland geldt, houdt dat in dat uiteindelijk de eindgebruiker (dat is in de meeste gevallen de consument) de btw draagt. De ondernemer is de belastingplichtige en moet de btw betalen, nadat hij het bij een levering of dienst in rekening heeft gebracht. Maar – als het goed is – vormt de btw voor hem geen kostenpost.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!