Fiscale boetes: wat kost een foute/te late aangifte?

Samenvatting

Op het gebied van de aangiftebelastingen – waarvan de loonheffingen en de omzetbelasting de belangrijkste zijn – zijn er verschillende fiscale verplichtingen. Komt u als ondernemer of als werkgever deze verplichtingen niet na, dan riskeert u een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de aard van de tekortkoming, de belasting waar het om gaat en de aanwezigheid van opzet. Ten slotte wordt de hoogte van de boete ook be├»nvloed door herhaling: recidive.

Fiscale boetes: wat kost een foute/te late aangifte?

Ondernemers spelen een grote rol bij de heffing van loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (de loonheffingen) en omzetbelasting. Zij geven immers zelf op in de desbetreffende aangifte wat zij aan belasting moeten afdragen. Als u als ondernemer bij deze belangrijke taak in de fout gaat, riskeert u daarmee een boete.

Avas, verzuim en vergrijp

Een belangrijk punt bij het vaststellen van een boete is de mate van schuld bij het niet nakomen van een fiscale verplichting. Blijkt namelijk dat er aan uw kant sprake is van afwezigheid van alle schuld, afgekort als avas, dan mag de fiscus geen boete opleggen. De beste manier om een opgelegde boete te vernietigen is dus door aan te tonen dat het niet nakomen van een fiscale verplichting niet aan u is toe te rekenen. Als u een fout in uw aangifte hebt gemaakt die is gebaseerd op een fout maar pleitbaar standpunt, mag de fiscus evenmin een boete opleggen. Een standpunt is pleitbaar als het gelet op de stand van de rechtspraak en de heersende leer dusdanig juridisch pleitbaar of verdedigbaar is dat u redelijkerwijs kon menen juist te hebben gehandeld.

Draagt u wel eni ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.