Omzetbelasting: leveringen en diensten

Samenvatting

In Nederland wordt er omzetbelasting geheven als er goederen worden geleverd en diensten worden verricht. De verwerving van goederen (invoer binnen Europa) en invoer van goederen (invoer van buiten Europa) blijft hier buiten beschouwing. De begrippen 'levering' en 'dienst' hebben voor de omzetbelasting een eigen betekenis die zo ruim is dat ook handelingen die in het spraakgebruik niet als levering of dienst worden bestempeld, dit voor de omzetbelasting wél kunnen zijn.

Overige aan dit onderwerp gerelateerde artikelen zijn: 'Inleiding omzetbelasting', 'Omzetbelasting: tarieven', 'Btw-vrijstelling leveringen en diensten' en 'Aftrek van btw'. Deze artikelen kunt u eveneens raadplegen in deze kennisbank.

Omzetbelasting: leveringen en diensten

Leveringen

De meeste leveringen die in de heffing van omzetbelasting worden betrokken, zijn juridische leveringen: gewone koop en verkoop van goederen. Onder goederen worden alle lichamelijke stoffelijke objecten verstaan. Niet-lichamelijke zaken kunnen dus niet geleverd worden in de zin van de Wet op de omzetbelasting. De niet-lichamelijke zaken (licenties en dergelijke) worden toch in de heffing van omzetbelasting betrokken doordat ze worden aangemerkt als diensten. De enige uitzondering op deze regel zijn elektriciteit, gas, warmte, koude en dergelijke. Deze zaken staan uitdrukkelijk in de wet vermeld als zaken die in de zin van de omzetbelasting als 'goederen' moeten worden beschouwd, en dus geleverd kunnen worden. Naast de gewone juridische leveringen noemt de Wet op de omzetbelasting situaties die ook als levering worden aangemerkt. Hieronder noemen we de belangrijkste.

Huurkoop

Huurkoop (of een bepaalde vorm daarvan) komt in de praktij ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.