De functie GIR

Bij de berekening van NCW en IR met regelmatige kasstromen kunt u gebruikmaken van de functies NHW en IR. In dit werkblad wordt de berekening via de functie GIR gemaakt, die rekening houdt met een gediversifieerde rentevoet voor positieve en negatieve saldistanden bij de berekening van de 'gewijzigde' IR.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening IR bij vaste periodiciteit en een gediversifieerde rentevoet: de functie GIR

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

In het werkblad Berekening NCW en IR bij vaste periodiciteit: voorbeeld 1 zagen we dat we voor de berekening van de netto contante waarde en de interne rentabiliteit van een regelmatige reeks kasstromen gebruik kunnen maken van de functies NHW en IR. Bij de functies NHW en IR gaat Excel uit van eenzelfde rentevoet voor positieve en negatieve saldi die ontstaan uit verschillende kasstromen. Dit is vaak niet conform de realiteit, waar verschillende rentevoeten van toepassing kunnen zijn.

De functie GIR(waarden;financieringsrente;herinvesteringsrente) houdt wel rekening met een gediversifieerde rentevoet bij de berekening van de 'gewijzigde' interne rentabiliteit. De functie GIR is tevens nauw verwant aan de functie NHW. Bij de berekening van deze gewijzigde interne rentabiliteit vindt weging van de financierings- en de herinvesteringsrente – met de onderliggende positieve (zie teller) en negatieve (zie noemer) kasstromen – als volgt plaats:

Daarbij geldt voor de gebruikte parameters het volgende:

waarden is een matrix of een verwijzing naar cellen met getallen. Deze getallen geven periodieke betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) aan.

  • waarden moet ten minste één positieve en één negatieve waarde bevatten, anders geeft de functie GIR de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.
  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

f(inancierings)rente is het rentepercentage dat betaald wordt over het in de cashflows gebruikte bedrag.

h(erinvesterings)rente is het rentepercentage dat ontvangen wordt over de geherinvesteerde cashflows.

n staat voor het aantal cashflows in waarden.