Berekening NCW en IR bij niet-vaste periodiciteit: voorbeeld 1

In deze werkbladen wordt een voorbeeld gegeven van de berekening van de NCW en IR bij een niet-vaste periodiciteit via twee methoden (zie voor een ander voorbeeld ook het werkblad Berekening NCW en IR bij niet-vaste periodiciteit: voorbeeld 2.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening NCW en IR bij niet-vaste periodiciteit: voorbeeld 1

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Bij de berekening van de netto contante waarde respectievelijk de interne rentabiliteit van onregelmatige – niet-periodieke – kasstromen maken we in Excel gebruik van de functies NHW2(rente;waarden;datums) respectievelijk IR.SCHEMA(waarden;datums;schatting).

Met de functie IR.SCHEMA berekenen we de rentevoet waarvoor NHW2 gelijk is aan 0: NHW2 (IR(...); ...) = 0. De functie NHW2(rente;waarden;datums) is vergelijkbaar met de functie NHW, maar is qua opzet flexibeler omdat gewerkt wordt met een datumschema. Dit geldt ook voor de functie IR.SCHEMA in relatie tot de functie IR. Berekeningen gemaakt met de functies NHW en IR zijn, na conversie van tijdstippen in datums, ook te maken met de functies NHW2 en IR.SCHEMA. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.