Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit

Een disconteringsmethode die vaak bij investeringsbeslissingen wordt gebruikt, is de netto contante waarde-methode. Uitgangspunt van de NCW-methode is dat de waarde van de toekomstige kasstromen wordt uitgedrukt in de eurowaarde op het investeringsmoment t0. De Interne Rentabiliteit-methode is eigenlijk het `omgekeerde' van de NCW-methode. De methode berekent niet de contante waarde van de kasstromen maar wil de rentabiliteit (de rekenrente) van het investeringsproject bepalen, waarbij de som van de contante waarde van de kasstromen gelijk wordt gesteld aan nul.

Excelsheets

Artikelen