Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit

Een disconteringsmethode die vaak bij investeringsbeslissingen wordt gebruikt, is de netto contante waarde-methode. Uitgangspunt van de NCW-methode is dat de waarde van de toekomstige kasstromen wordt uitgedrukt in de eurowaarde op het investeringsmoment t0. De Interne Rentabiliteit-methode is eigenlijk het `omgekeerde' van de NCW-methode. De methode berekent niet de contante waarde van de kasstromen maar wil de rentabiliteit (de rekenrente) van het investeringsproject bepalen, waarbij de som van de contante waarde van de kasstromen gelijk wordt gesteld aan nul.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.