Berekening NCW en IR bij vaste periodiciteit: voorbeeld 1

In deze werkbladen wordt een voorbeeld gegeven van de berekening van de NCW en IR bij een vaste periodiciteit via twee methoden (zie voor een ander voorbeeld ook het werkblad Berekening NCW en IR bij vaste periodiciteit: voorbeeld 2.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening NCW en IR bij vaste periodiciteit: voorbeeld 1 (methode 1)

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Berekening NCW en IR bij vaste periodiciteit: voorbeeld 1 (methode 2)

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Bij de berekening van de netto contante waarde respectievelijk de interne rentabiliteit van cashflows met een vaste periodiciteit maken we in Excel gebruik van de functies NHW(rente;waarde1;waarde2; ...) respectievelijk IR(waarden;schatting). Met de functie IR berekenen we de rentevoet waarvoor NHW gelijk is aan 0: NHW(IR(...); ...) = 0. Via de functie NHW verkregen uitkomsten kunnen ook berekend worden door de basisfunctie HW in te zetten voor een onregelmatige betaalreeks. Voor de berekening van de contante waarde van onregelmatige reeksen (dat wil zeggen, onregelmatig wat betreft bedrag en/of rentepercentage, maar niet wat betreft periodiciteit!) verwijzen we onder meer naar het werkblad Berekening eindwaarde van eindige reeksen met wisselende bedragen.

Van belang bij de functie NHW is dat Excel ervan uitgaat dat de eerste cashflow pas aan het eind van de eerste termijn wordt ontvangen. Daarom moeten we bij toepassing van de functie NHW rekening houden met een eventuele (investerings)cashflow op tijdstip 0. Daarvoor gaan we als volgt te werk:

  • we beschouwen het aantal termijnen primair als tijdstippen;
  • we nemen standaard een tijdstip 0 op, zelfs als de eerste cashflow pas aan het eind van termijn 1 (tijdstip 1!) optreedt;
  • we gebruiken de volgende formuleaanpassing om de cashflow van tijdstip 0 op te kunnen nemen:

NHW(Rente;Bereik)*(1+Rente)