Besturing

Besturen is het bepalen van de doelstelling en de inrichting van het systeem ten behoeve van het primaire proces en het bepalen van de normen waaraan het proces moet voldoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in strategisch, tactisch en operationeel sturen.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!