Stappenplan Focus- en analysefase

Samenvatting

Aan de orde komen de verschillende onderdelen van de focus- en analysefase. Eerst komt het organisatiemodel ter sprake. Daarna is een beeld geschetst hoe vanuit de eisen en wensen van afnemers en de eigen doelstellingen een set van productnormen en prestatie-indicatoren kan worden gedestilleerd. Vervolgens komt de meting en analyse van de huidige situatie aan bod. Dit artikel eindigt met het onderwerp 'het bepalen van de focusgebieden'. Focusgebieden zijn die gebieden of inrichtingselementen waarop in de ontwerpfase de meeste verbetering wordt verwacht.

Daarnaast treft u in dit artikel diverse praktijkvoorbeelden, checklists en analysestappenplannen aan. Specifieke aandacht verdient de verwijzing naar het artikel 'Aanpak organisatieoptimalisatie in de praktijk', dit stappenplan moet u uitvoeren binnen het kader van het daar geschetste perspectief. Dit stappenplan Focus- en analysefase maakt deel uit van een serie artikelen over het onderwerp organisatieoptimalisatie. De gerelateerde artikelen: 'Organisatieoptimalisatie', 'Organisatieoptimalisatie op de vier inrichtingselementen van het klaverblad' en tot slot 'Kwaliteitseisen bij organisatieoptimalisatie' vindt u eveneens in deze kennisbank.

Stap 1. Stel een organisatiemodel op

Allereerst is het van belang om tijdens de focusfase een beeld te krijgen van de organisatie of van het beschouwingsgebied binnen de organisatie. Hiervoor wordt het organisatiemodel op hoofdlijnen uitgewerkt. Een organisatiemodel geeft, op globaal niveau, alle processen in hun samenhang weer. In de samenhang is expliciet aandacht voor de grenzen tussen de processen die door middel van input en producten worden weergegeven.

Te onderscheiden processen daarb ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.