Organisatieoptimalisatie

Samenvatting

Veranderingen in de omgeving vragen van organisaties grotere en kleinere aanpassingen. Bij het aanpassen van de organisatie aan de omgeving, ofwel het optimaliseren van de organisatie, staat niet het middel optimaliseren centraal, maar het doel, namelijk het (continu) verbeteren van de organisatie en haar prestaties.

Een belangrijk neveneffect van organisaties die continu bezig zijn zich aan te passen op de omgeving, is dat het 'klantgericht denken' wordt gestimuleerd. Dit klantgericht denken, met andere woorden het centraal stellen van eisen en wensen van klanten bij het optimaliseren van een organisatie, is vaak de belangrijkste aanleiding voor organisaties om de inrichting van de processen, besturing, beheersing, structuren en medewerkers continu tegen het licht te houden. Afhankelijk van de diepgang en de reikwijdte zijn er verschillende vormen van organisatieoptimalisatie.

Onderwerpen die onder andere in dit artikel aan de orde komen, zijn: 'toegevoegde waarde', 'kerncompetenties' en de impact van informatietechnologie een organisatie. In 'Wat is optimaliseren?' wordt het begrip organisatieoptimalisatie uitgelegd.

Andere artikelen die zijn gerelateerd aan dit onderwerp, zijn: 'Organisatieoptimalisatie op de vier inrichtingselementen van het klaverbladmodel', 'Kwaliteitseisen bij Organisatieoptimalisatie' en 'Aanpak organisatieoptimalisatie in de praktijk'.

In dit artikel treft u verder diverse praktijkvoorbeelden, figuren en checklists aan.

Optimaliseren, toegevoegde waarde creëren en kerncompetenties opbouwen

Organisaties voorzien met hun producten of diensten in een behoefte. In hun omgeving bevinden zich klanten (burgers, belanghebbenden, verzekerden, patiënten, enzovoor ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.