Aanpak organisatieoptimalisatie in de praktijk

Samenvatting

Om met organisatieoptimalisatie resultaten te bereiken is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. In dit artikel zijn de drie noodzakelijke stappen om te komen tot die gewenste structurele aanpak beschreven:

  1. de focus- en analysefase;
  2. de globaalontwerpfase en de detailontwerpfase;
  3. de implementatiefase.

De opbouw van het artikel is als volgt: allereerst komt de methode op hoofdlijnen aan bod. Daarna zijn de verschillende fasen in detail uitgewerkt. Tot slot zijn de verschillende technieken per fase behandeld.

Daarnaast treft u in dit artikel diverse praktijkvoorbeelden en checklists aan. Speciale aandacht verdient de verwijzing naar het stappenplan Focus- en analysefase. Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over het onderwerp organisatieoptimalisatie. De gerelateerde artikelen: 'Organisatieoptimalisatie', 'Organisatieoptimalisatie op de vier inrichtingselementen van het klaverblad' en tot slot 'Kwaliteitseisen bij organisatieoptimalisatie' vindt u eveneens in deze kennisbank.

Wat behelst de aanpak van de organisatieoptimalisatie?

De aanpak van de organisatieoptimalisatie stelt organisaties in staat de huidige prestaties te meten en integrale verbeteringen te ontwerpen en te implementeren. Voordat de aanpak inhoudelijk wordt behandeld, zetten we de fasering en de opbouw van de aanpak uiteen.

De aanpak is opgebouwd uit de volgende drie elementen:

Fasering: de aanpak doorloopt de fasen: In de focus- en analysefase wordt onderzocht welke eisen er door de omgeving aan de organisatie worden gesteld én in hoeverre de organisatie hieraan tegemoet kan komen. Indien er een verschil is tussen de gewenste productnormen en de huidige p ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.