Kwaliteitseisen bij organisatieoptimalisatie

Samenvatting

De essentie van kwaliteit is de vertaling van behoeften van de (potentiële) klanten in productnormen, rekening houdend met interne (on)mogelijkheden.

In dit artikel staan de verschillende kwaliteitseisen centraal die door de omgeving aan de organisatie gesteld kunnen worden. Kwaliteitseisen zijn vaak concurrerend. Het is immers onmogelijk om zowel het goedkoopst te zijn, de snelste levertijd te hebben, het meest betrouwbare product te leveren als ook nog eens het meest innovatief en klantvriendelijkst te zijn. Dit blijft wel het voortdurende streven van organisaties. De verschillende kwaliteitseisen zijn onder de loep genomen. Van elke kwaliteitseis is een definitie gegeven en enkele karakteristieken, met name uit de administratieve logistiek, waardoor de kwaliteitseis wordt bepaald. Daarnaast zijn de eisen doorvertaald naar de inrichting van de organisatie. Elke behandelde kwaliteitseis eindigt met een opsomming van maatregelen ten behoeve van die kwaliteitseis. Bij de opsomming worden de maatregelen geordend naar de klaverbladen. De opgenomen matrix is van grote waarde bij het herontwerpen of optimaliseren van processen.

Naast deze onderwerpen treft u verder checklists, praktijkvoorbeelden, figuren en tabellen (onder andere Maatregelen kwaliteitseis betrouwbaarheid, Maatregelen die doorlooptijd beïnvloeden, Maatregelen die efficiency beïnvloeden) aan.

De kwaliteitseisen op het duivelselastiek

De essentie van kwaliteit is de vertaling van behoeften van de (potentiële) klanten in productnormen, rekening houdend met interne (on)mogelijkheden. Kwaliteit kan in dat verband als volgt worden gedefinieerd: 'De verhouding tussen dat wat de klant verwacht te ontvangen en dat wat ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.