Werkzaamheden Financial Accounting

Financial accounting is informatie die een bedrijf maakt voor extern gebruik, dus voor belanghebbenden van buiten de onderneming. Dit heeft twee functies, namelijk rekenschapfunctie en informatiefunctie. Belanghebbenden kunnen onder meer banken, fiscus, aandeelhouders en leveranciers zijn. De verslaggeving is streng aan wettelijke regels gebonden.

 

 

1  Verklaringen van accountants

 

Naargelang de wens van de ondernemer kan de accountant die de financiële verslaggeving heeft verzorgd, drie soorten verklaringen afgeven.

 

 

 

2  Jaarrekening

 

Aan de hand van de jaarrekening kan jaarlijks de financiële situatie van een onderneming worden beoordeeld. De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans, de winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht.

 

 


 

Andere taken binnen Module Financiële Tools:

 

 

> Ga naar alle taken binnen de Module Financiële Tools