Corporate governance

Als gevolg van een steeds verdergaande ontwikkeling ten aanzien van de financiƫle informatieverschaffing aan stakeholders heeft de commissie-Tabaksblat, in vervolg op de werkzaamheden van de commissie-Peters, een nieuwe blauwdruk opgesteld om tot een nog betere en transparantere informatievoorziening te komen.

Centraal in het rapport staat als doelstelling omschreven:

  • goed en integer ondernemerschap;
  • goed en transparant toezicht op het ondernemerschap.

Als gevolg van de diverse financiƫle calamiteiten die zich in het recente verleden hebben voorgedaan, kan de blauwdruk worden gezien als een poging om tot een zekere normstelling te komen hoe ondernemers zich zouden moeten gedragen.

De gevolgen van de blauwdruk laten zich ook al zien in de jaarrekeningen van de beursgenoteerde fondsen. Elk jaarverslag bevat elementen die door de commissie-Tabaksblat werden aanbevolen. Zonder naar volledigheid te streven kunnen hier worden genoemd:

  • vorming van audit committees;
  • vorming van remuneratiecommissies;
  • evaluaties van interne beheersingssystemen
  • vorming van selectie- en benoemingscommissies.

Al deze aanbevelingen worden in vele jaarverslagen genoemd, zodat gesteld kan worden dat de blauwdruk in de praktijk ook wordt gevolgd.

Van belang is het verder vervolmaken van de informatieverschaffing waarvoor de eerste aanzet nu is gegeven.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!