Corporate governance

Samenvatting

Als gevolg van een steeds verdergaande ontwikkeling ten aanzien van de financiële informatieverschaffing aan stakeholders heeft de commissie-Tabaksblat, in vervolg op de werkzaamheden van de commissie-Peters, een nieuwe blauwdruk opgesteld om tot een nog betere en transparantere informatievoorziening te komen.

Centraal in het rapport staat als doelstelling omschreven:

  1. goed en integer ondernemerschap;
  2. goed en transparant toezicht op het ondernemerschap.

Naar aanleiding van de diverse financiële calamiteiten die zich in het recente verleden hebben voorgedaan, kan de blauwdruk worden gezien als een poging om tot een zekere normstelling te komen hoe ondernemers zich zouden moeten gedragen.

In dit artikel treft u de Nederlandse Corporate Governance Code integraal aan.

Bijlage: De Nederlandse Corporate Governance Code

Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice-bepalingen

Op verzoek van Euronext Amsterdam, het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, de Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen, de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen en de Vereniging VNO-NCW en op uitnodiging van de ministers van Financiën en Economische Zaken heeft de commissie-Corporate Governance de Corporate Governance Code opgesteld.

Door de commissie-Corporate Governance, ook bekend als de commissie-Tabaksblat, is hieromtrent op 9 december 2003 gerapporteerd.

Zoals de subtitel van de code aangeeft, omvat de code aanbevelingen (codebepalingen) die door bestuurders en toezichthouders (Raad van Commissarissen) in acht genomen zouden moeten worden om de volgende doeleinden te bereiken:

goed ondernemerschap, waaronder begrepen integer en trans ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!