Introductie IT-beheersing

Samenvatting

Tijdens de afgelopen jaren hebben verschillende partijen in artikelen en studies invulling willen geven aan het begrip IT-governance. Uit bestudering van deze documenten blijkt dat het begrip IT-governance op verschillende manieren is uitgewerkt. De overeenkomst tussen de verschillende modellen is dat IT-governance wordt gezien als het zodanig efficiƫnt en effectief organiseren van de IT-werkprocessen dat zij daarmee een bijdrage levert aan de businesswensen en daarover rekenschap aflegt. In dit artikel staan de verschillende IT-beheersingsmodellen centraal.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Corporate governance en IT-governance', 'Hoe is de IT-governance in uw organisatie ingericht?' en 'Rol controller in ICT-governance' kunt u eveneens raadplegen in deze kennisbank.

De IT-beheersingsmodellen

De volgende verschillen kunnen tussen de modellen geconstateerd worden.

Het COBIT-model van ISACA en het IT-Governance Institute beschrijft in belangrijke mate de IT-processen en de Control Objectives van deze IT-processen. Het betreft hoofdzakelijk processen die binnen de IT-organisatie plaatsvinden; Het COBIT-framework biedt management en auditoren richtlijnen om respectievelijk de beheerprocessen in te richten dan wel te beoordelen. In de derde versie van COBIT is het COBIT-model verder uitgewerkt tot een IT-governancemodel. Het leveren van toegevoegde waarde voor de business wordt hoofdzakelijk bepaald door de aansluiting van IT op de business. Het beheersen van risico's wordt gerealiseerd door het helder beleggen van taken en verantwoordelijkheden voor IT binnen de organisatie. Het adequaat beheersen van de middelen en het meten dat de verwachte res ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!