Corporate governance en IT-governance

Samenvatting

Dit artikel gaat in op de relatie tussen corporate governance en IT-governance. Centraal staat dat IT-governance aparte en specifieke aandacht behoeft binnen de totale governance van een organisatie. Zeker om de betrouwbaarheid van de besturing van informatievoorziening in relatie tot IT te waarborgen. De begrippen corporate governance en IT-governance komen naast elkaar aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de invulling van de rollen en verantwoordelijkheden bij informatievoorziening. Het artikel sluit af met de organisatievormen en de positionering van informatievoorziening binnen een organisatie. De opgenomen afbeeldingen en tabel visualiseren en lichten de informatie toe.

Het aan dit onderwerp gerelateerde artikel 'Rol controller in ICT-governance' kunt u eveneens raadplegen in deze kennisbank.

De essentie van corporate governance

De essentie van corporate governance is het goed besturen van organisaties en aantoonbaar maken dat dit ook zo gebeurt. Hierbij gaat het om de wijze waarop de ondernemingsleiding bij de besturing van de organisatie rekening houdt met andere dan haar eigen belangen, zoals belangen van aandeelhouders, werknemers en de samenleving als geheel. Kort gezegd gaat het erom wat goed bestuur inhoudt, hoe daarop adequaat kan worden toegezien en hoe daarover verantwoording kan worden afgelegd aan de belanghebbenden (stakeholders). De organisatieleiding moet in de meeste gevallen richting de belanghebbenden aantoonbaar kunnen maken dat zij de bedrijfsprocessen beheerst.

Recente boekhoudschandalen zoals Enron, Ahold en Parmalat hebben corporate governance opnieuw onder de aandacht gebracht. Deze schandalen hebben geleid tot een herleving van de discussie ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!