AO/IC

Administratieve Organisatie

Administratieve organisatie is het totaal van organisatorische maatregelen dat nodig is om de bestuurlijke informatieverzorging steeds weer goed te laten verlopen. Standaardfuncties in de administratieve organisatie zijn: beheren, bewaren, registreren, uitvoeren en controleren.

Bekende maatregelen zijn:

  • afbakening van taken en bevoegdheden, functiescheiding;
  • procedures en werkinstructies;
  • inventarisaties van voorraden en kassen;
  • verbandscontroles, waarbij een relatie wordt gelegd tussen verschillende grootheden zoals de afboeking van de vorderingen en het ontvangen geld;
  • cijferbeoordelingen, waarbij wordt gekeken of de uitkomsten van processen logisch zijn zoals het vergelijken van kosten met die in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Interne Controle

Interne Controle (ofwel informatiecontrole) is het proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen op gebied van:

  • de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen;
  • de betrouwbaarheid van de financiĆ«le informatieverzorging;
  • de naleving van relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.