De methode en de technieken van vastlegging van de Administratieve Organisatie

Samenvatting

Centraal in dit artikel staat de Handen&Voeten Methode. In deze methode worden zes invalshoeken belicht (product, proces, structuur, ontwerpfase, veranderingsfase en borgingsfase) en wordt de samenhang daartussen aangegeven. Ook wordt aangegeven welke vastleggingstechnieken recht doen aan deze invalshoeken. Daarnaast treft u diverse afbeeldingen en tabellen aan.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Wat is de Administratieve Organisatie?', 'Het project 'Vastlegging AO'' en 'Valkuilen bij de invoering van een vastleggingsproject treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Drie invalshoeken: product, proces en structuur

Om de AO van een organisatie te beschouwen bestaan vele invalshoeken. Wij gebruiken de invalshoeken van het zogenoemde KAD-model. X 

Figuur 1 Het KAD-model

Dit model onderscheidt drie modules:

  • product (wat maken we voor wie);
  • proces (hoe gaan we het maken en hoe beheersen we dat);
  • structuur (hoe verdelen we het werk over de mensen).

Daarnaast maakt men onderscheid tussen:

  • de ontwerpfase;
  • de veranderingsfase;
  • de borgingsfase.

De productinvalshoek gaat in op de wijze waarop de producten (of de diensten) die de organisatie voortbrengt worden afgestemd op de eisen en wensen van de afnemer. Als daarbij goed meetbare normen worden opgesteld, kan men steeds bewaken of het product aan de gestelde eisen voldoet.

De procesinvalshoek is een logisch vervolg. Nadat de productnormen zijn vastgesteld, wordt bekeken welke inrichting en welke beheersing nodig zijn om het proces succesvol te laten verlopen.

De structuurinvalshoek ten slotte is bedoeld om de processen te ondersteunen met een goede verdeling van het werk over de mensen. Hier k ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.