Risicomanagement, AO/IC en functiescheiding

Samenvatting

Dit artikel gaat over risico's en de AO/IC-gereedschapskist (Administratieve Organisatie/Interne Controle), waarmee risico's in de bedrijfsvoering kunnen worden beperkt. We gaan eerst kort in op AO/IC, waarna we dieper ingaan op de risico's. Het begrip risico wordt toegelicht. Er worden drie typen risicobeheersingsmaatregelen besproken, namelijk:

 • preventieve beheersingsmaatregelen;
 • detectieve beheersingsmaatregelen;
 • 'loss control'-beheersingsmaatregelen.

Vervolgens wordt het 'instrumentarium' van interne controle toegelicht. We sluiten af met één van de belangrijkste instrumenten uit de 'IC-gereedschapskist', namelijk controletechnische functiescheiding. De waardenkringloop wordt geïntroduceerd en er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire functiescheiding. De functies: beschikken/beslissen, uitvoeren, registreren en controleren worden toegelicht en er wordt dieper ingegaan op functiescheiding en autorisaties in geautomatiseerde systemen.

Wat is Administratieve Organisatie?

In iedere organisatie is informatie nodig voor het besturen/beheersen, het doen functioneren en het verantwoorden. Enige voorbeelden van deze informatie zijn:

 • informatie ten behoeve van het besturen en beheersen:
  • prijsontwikkeling op de inkoopmarkt;
  • kosten versus budget.
 • informatie ten behoeve van het verantwoorden:
  • verslag van een voorraadopname;
  • jaarrekening.
Administratieve Organisatie is het totaal van organisatorische maatregelen dat nodig is om de bestuurlijke informatieverzorging steeds weer goed te laten verlopen* X Onder AO verstaan wij het complex van organisatorische maatr ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.