AO/IC

Uw Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) vormen het fundament van goed ondernemerschap. De Administratieve Organisatie is het totaal van organisatorische maatregelen dat nodig is om de bestuurlijke informatieverzorging steeds weer goed te laten verlopen. En de Interne Controle (ofwel informatiecontrole) is het proces dat gericht is op het geheel van samenhangende maatregelen die de volledigheid, tijdigheid en juistheid van de informatieverwerking bewaken.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.