Wettelijke verankering herziene Corporate Governance Code

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 05 april 2017
Eind december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Het kabinet is positief over de herziene Corporate Governance Code en kondigt aan dat de wettelijke verankering in gang kan worden gezet en de huidige code-Frijns uit 2008 zal vervangen.

De herziene code stelt lange termijn waardecreatie voorop en zet aan tot meer transparantie over strategie en risico’s.

 

De impact van de code reikt verder dan alleen beursgenoteerde bedrijven. De code wordt ook breder binnen het bedrijfsleven gezien als referentie voor goed bestuur. Daarnaast staat de code model voor afgeleide codes in verschillende sectoren, vooral in de (semi) publieke sector. De code gaat over goed bestuur en effectief toezicht. Het heeft relevantie voor alle stakeholders, maar regelt in het bijzonder de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

Thema's herziening

De herziening is samen te vatten in thema’s:

  • Meer focus op lange termijn waardecreatie.
  • Het verstevigen van risicomanagement.
  • Nieuwe accenten in effectief bestuur en toezich.
  • De introductie van cultuur als expliciet onderdeel van goede corporate governance.
  • Beloningen: opgeschoond en vereenvoudigd.
  • De relatie met aandeelhouders.
  • De verduidelijking van eisen aan de kwaliteit van de uitleg.