Vijf fiscale eindejaarstips 2017

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 05 december 2017
Als u het nieuwe jaar fiscaal profijtelijk wilt starten is het (soms) nodig nog voor eind 2017 zaken aan te passen. We hebben er een aantal op een rijtje gezet die u mogelijk over het hoofd hebt gezien.

1. Verbreken fiscale eenheid

Hebt u dit boekjaar een fiscale eenheid aangegaan? Het kan dan - afhankelijk van de behaalde resultaten - voordelig zijn om de fiscale eenheid nog in hetzelfde boekjaar te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk geacht niet te hebben bestaan.

 

2. Beoordeel of boekjaar aanpassen is gewenst

Is het wenselijk uw boekjaar om administratieve en/of andere bedrijfseconomische redenen te wijzigen, kunt u mogelijk een bijkomend belastingvoordeel behalen. Bijvoorbeeld tariefsvoordelen, een langere verliesverrekeningstermijn of een langere termijn om te herinvesteren.

 

Let op

Stel voor het einde van het jaar vast of uw boekjaar gewijzigd moet worden. Zo ja, dan moet u uw besluit voor het einde van het boekjaar nemen. De aanpassing van het boekjaar moet ook  statutair gewijzigd zijn voor het einde van het jaar.

 

3. Onroerende zaak met of zonder btw verhuren

Ga na, als de verhuur van uw onroerende zaak geopteerd is voor btw-belaste verhuur, of uw verhuurder de btw nog steeds voor ten minste 90% in aftrek kan brengen (voor bepaalde uitzonderingen geldt dat een aftrekrecht van ten minste 70% voldoende is). Als u vaststelt dat dat niet meer het geval is, mag u de onroerende zaak niet meer met btw verhuren.

 

4. Wees verliesverdamping voor

Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die negen jaar verdampen de verliezen. Een verlies uit 2008 is dus nog maar tot en met 2017 verrekenbaar. Daarna verdampt het verlies. Raadpleeg uw fiscalist om verliesverdamping te voorkomen. Er zijn namelijk diverse mogelijkheden, zoals het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen.

 

5. Samen met man/vrouw onderneming drijven

Het kan lucratief zijn als man en vrouw samen de onderneming gaan drijven. De winst wordt dan over u beiden verdeeld waardoor u beiden de lage tariefschijven en de heffingskortingen optimaal kunt benutten.

 

Let op

Er is een zakelijke onderbouwing nodig voor de winstsplitsing.


Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.