Eindejaarstip 2017: leningsovereenkomst voor dga

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 23 november 2017
Betaalde uw bv het afgelopen jaar weleens facturen die privé zijn of nam u privé geld van de bv op? Voldoet die lening aan zakelijke voorwaarden? Zo niet, stel dan dit jaar een leningsovereenkomst vast.

De dga en de bv staan los van elkaar en dat wordt nogal eens over het hoofd gezien. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de bv en dedga schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of alle overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomst, de pensioenovereenkomst, de leningsovereenkomst et cetera zijn opgesteld.

 

Zakelijke leningsovereenkomst

Zorg voor een goed dichtgetimmerde leningsovereenkomst. U voorkomt ermee dat de belastingdienst u lastige vragen gaat stellen. Zorg er onder meer voor dat in de overeenkomst het geleende bedrag, de zakelijke rente, de afspraken over de terugbetaling, de looptijd van de lening en wat de gevolgen zijn als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, worden vastgelegd.

 

Tips

  • Stel de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden op als aan derde, bijvoorbeeld een medewerker.
  • Onderteken eerst de leningovereenkomst voordat het geld wordt verstrekt.

 

Let op

  • Ga met de bv geen lening aan, als de financiële verplichtingen van de bv erdoor in gevaar komen.
  • Als de lening op onzakelijke gronden berust loopt de dga het risico dat de fiscus deze lening aanmerkt als een uitbetaling en moet over het bedrag inkomstenbelasting worden betaald.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.