Terugvragen btw per 1 januari 2018 uitgelegd

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 29 november 2017
De belastingdienst legt op haar site uit hoe u vanaf 1 januari 2018 btw kunt terugvragen als een klant de factuur niet (volledig) heeft betaald.

Hebt u onbetaalde vorderingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag, dan merkt de fiscus deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aan. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Het bedrag dat u terugvraagt moet als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte worden ingevuld.

 

Uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017

Ook bij oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017 waarover de btw teruggevraagd wordt vanaf 1 januari 2018, moet het bedrag dat teruggevraagd wordt als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van de btw-aangifte worden ingevuld. Dit moet u doen in de aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat de klant niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

 

Later betaalde factuur

Betaalt uw klant later toch nog (een deel van) de factuur, dan moet u in de eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b aangeven dat hieroverbtw betaald moet worden.


Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.