Werkzaamheden Management Control en Management Accounting

Management control is het geheel van maatregelen dat redelijke garantie moet bieden dat de door het management gestelde strategische doelen kunnen worden gerealiseerd. De juiste informatiesystemen, gekoppeld aan juiste informatieanalyse moet leiden tot een bijdrage voor de organisatie die in control is. Het belang van juiste en betrouwbare informatie is evenredig aan het in control zijn, volgens de principes van management control.

 

Management accounting is informatie die een bedrijf maakt voor intern gebruik, dus voor de diverse managers binnen een bedrijf. Bij management accounting gaat het om het adequaat verzamelen van en verwerken van interne financiële gegevens en andere informatie die het management van een organisatie nodig heeft om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en de processen in het bedrijf te kunnen beheersen en aansturen. Bij management accounting komen kosten, kostprijsbepaling en break even analyse aan bod.
 

 

1  Informatietechnologie

 

Slimme benutting van technologie opent nieuwe mogelijkheden om de toegevoegde waarde, en dus het rendement, van een organisatie te verhogen.

 

 

 

2  Bedrijfsrisico’s

 

Ondernemen brengt kansen en risico’s met zich mee. Voor het bedrijf, maar ook voor de ondernemer zelf. Alleen als de risico’s bekend zijn, kunnen maatregelen worden getroffen.

 

 

 

3  Analyses

 

Met een analyse splitst de ondernemer uit en onderzoekt hij precies welke mogelijkheden hij heeft gehad. Hij ontleedt als het ware een (complex) probleem en verzamelt er kennis mee.

 

 

 

4  Ondernemers- en strategieplan

 

Om als ondernemer succesvol te zijn, om te groeien en om eventueel de onderneming succesvol te kunnen verkopen is het uiterst belangrijk dat hij zijn ondernemers- en strategieplan constant aanpast op de ontwikkeling van zijn onderneming en de markt waarin hij zich bevindt.

 

 


 

Andere taken binnen Module Financiële Tools:

 

 

> Ga naar alle taken binnen de Module Financiële Tools