Voorkom verzuim- en vergrijpboetes btw

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 06 november 2017
Overschrijdt u de deadline btw-aangifte, dan kan de belastingdienst u sanctioneren met een verzuimboete. U loopt het risico met een betaalboete bestraft te worden, als u te laat of te weinig betaalt.

Voorbeeld

Verzendt u uw maandaangifte januari pas op 1 maart 00:00 uur of uw eerste kwartaalaangifte van het jaar op 1 mei 00:00 uur, dan merkt de fiscus dat al aan als ‘te laat’.

 

Te late aangifte en te late betaling

Te weinig omzetbelasting betalen kan in de papieren lopen. De boete voor het te laat aangeven van omzetbelasting lijkt niet zo hoog, maar de belastingdienst kan deze boete combineren met een boete wegens het te laat of te weinig betalen van omzetbelasting. Deze boete kan oplopen tot maximaal € 5.278. Het beleid van de belastingdienst is echter om 3% van het niet of niet op tijd betaalde bedrag als boete in rekening te brengen. Hebt u een onjuiste aangifte omzetbelasting ingediend en daardoor ook te weinig betaald? Dan wordt de boete verhoogd naar 10% van het bedrag dat niet is betaald aan de belastingdienst.

 

Let op

Wettelijke boetesom: een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.

 

Vergrijpboetes

  • Als uw ‘verkeerde aangifte omzetbelasting’ is veroorzaakt door grove schuld ofwel aan opzet grenzende onachtzaamheid, dan kan de fiscus u maximaal 100% van het bedrag waarop de ‘grove schuld’ betrekking heeft opleggen. Maar meestal legt de belastingdienst 25% op.
  • Zet u de belastingdienst bewust op het verkeerde been met als doel te weinig belasting te betalen, dan kunt u een fikse boete verwachten. De boetesom bedraagt maximaal 100% van het bedrag waarop de opzetschuld betrekking heeft. Maar meestal legt de fiscus 50% op.
  • Als u geen suppletieaangifte hebt gedaan terwijl u wist of behoorde te weten dat een aangifte van de afgelopen vijf jaar foutief is ingediend, geef dan direct een suppletieaangifte door. Doet u dat niet en krijgt u een controle, dan loopt u het risico op een boete, ook als de vijf jaren nog niet zijn verstreken. De boetesom bedraagt maximaal 100% van bedrag dat door het niet indienen van de suppletieaangifte te weinig is betaald.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.