Eindejaarstip 2017: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 14 november 2017
Als u in 2017 een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hoe slimmer u ermee omgaat, des te meer betaalt de overheid aan uw investeringen mee.

Tip 1

Breng uw investeringen nauwkeurig in kaart en stel een investering cq investeringen uit tot 2018 als u het maximumbedrag overschrijdt. U voorkomt dan dat het recht op de investeringsaftrek vervalt.

 

Tip 2

Blijven uw investeringen onder het minimumbedrag van € 2.301, overweeg dan om dit jaar alsnog een investering te doen.

 

Tip 3

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt (zie tabel verder in dit bericht). Het kan dus lonen om grote investeringen te spreiden over meerdere jaren.

 

Voorbeeld

Ondernemer B heeft een investering van € 40.000 uitgesteld naar 1 januari 2018. Hij had namelijk al € 50.000 geïnvesteerd in nieuwe computers. Zou hij beide investeringen dit jaar doen, dan zou hem dat een investeringsaftrek van slechts € 15.734 opleveren. Nu ontvangt hij dit jaar een investeringsaftrek van 28% over € 50.000 = € 14.000 en in 2018 28% over € 40.000 = € 11.200. Door de investering van € 40.000 over te hevelen naar 2018 levert hem dat een investeringsaftrek van € 25.200 op.

 

Tabel

  • Minder dan € 2.300            0%
  • € 2.301 t/m € 56.192         28%
  • € 56.193 t/m € 104.059     € 15.734
  • € 104.060 t/m € 312.176   € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059
  • Meer dan € 312.176           0%

 

Let op

Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 (exclusief btw).zijn van de aftrek uitgesloten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor goodwill, grond, woonhuizen, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer en bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming.


Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.